Ontstaan NMC

Oprichting.
Dat de Needse Motor Club werd opgericht was eigenlijk iets dat niet uit kon blijven. Al in de jaren ’20 en ’30 waren er verknochte motorrijders in neede en omgeving, die elke zondag op het marktplein bij elkaar kwamen om een ritje te maken. In die jaren waren er meer motoren dan auto’s en werd de motor meer voor het werk en het gemak gebruikt dan voor het plezier.

Grootste van nederland.
In de jaren zestig was de NMC bijna één van de grootste clubs van Nederland met ruim negentig leden. De hoofd activiteiten waren oriënteringritten en veel toertochten . Later kwamen daar de betrouwbaarheidsritten (enduro’s) bij. Deze enduro’s zorgden altijd voor hevige strijd rondom Neede met als grootste atractie de zand en leemkuilen in de Needse berg . Ook de plaatselijke winkeliers kunnen hierover meepraten. Tijdens een van de kampioens enduro’s was er op zaterdagmiddag in Neede geen enkel brood meer te krijgen.

Nationale Motor belangen verenigingen .
In het jaar 1963 werd de N.M.C. lid van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging(KNMV).Een van de twee bonden op dat moment .

Klassieke evenementen
In de zeventiger jaren onstond ook het alom bekende internationale ‘Vlearmoestreffen’. Vanaf de eerste bijeenkomst in 1975 tot de laatste in 2013 hebben veel motorrijders uit de hele wereld genoten van onze bijeenkomsten. Gecombineerd met de ‘Vlearmoestoer’ waren er op de zaterdag middag bijna meer motorrijders in Noordijk dan inwoners.
Het zomer-programma van de NMC is al enige jaren onveranderd. Bijna alle evenementen kunnen derhalve tot de klassiekers gerekend worden.

NMC toen en nu
Wat de leden van toen en nu gemeen hebben is dat ze nog steeds genieten van hun motoren, elk op zijn eigen manier. Maar ook de georganiseerde bijeenkomsten worden nu , evenals vroeger zeer op prijs gesteld. Tijdens het vijfentwintigste jubileumjaar deden we mee aan de carnavals optocht met misschien wel de grootse praalwagen van dat moment. Hierop stond een gigantische motor met daaraan gekoppeld een olieboortoren. Maar door de jaren heen werden er ook vele loopgroepen tijdens carnavals optochten gevormd. 

Koning Hussein van Jordanië
Dat de NMC van ludieke acties houd mag wel blijken uit het feit dat in 1963 kontakt werd gezocht met Koning Hussein van Jordanië met het verzoek om ere-voorzitter te worden van de Needse Motor Club. Na enkele maanden kwam het verheugende bericht dat zijne Majesteit de Koning van Jordanië behaagde ere-voorzitter van onze vereniging te worden.
Met dit feit werd zelfs de landelijke pers gehaald en zo kwam Neede groots in het nieuws. De laatste brief welke naar Jordanië is gestuurd was een kondeolance kaart t.a.v. de nabestaanden van Koning Hussein. Van zijn zoon Abdullah bin Alhussein hebben wij een telegram gekregen.

De redding voor de ondergang?
Dat het niet altijd van een leijen dakje ging bleek eind jaren zestig. Het bestuur uit die jaren zag zich genoodzaakt een bijzondere vergadering uit te schrijven, met als dwingende regel dat elk lid diende te verschijnen op die bewuste vergadering. Zoniet dan zouden de leden die niet kwamen opdagen geschrapt zouden worden van de ledenlijst.
Ook gaf het bestuur te kennen dat ze wilde aftreden en als er geen nieuw bestuur geformeerd kon worden de NMC ophield te bestaan! Gelukkig waren er onder de leden die wel verschenen (47 van de 90 leden) mensen bereidt die het als nog wilden proberen om de club in stand te houden.

Samenwerking
Ook de samenwerking met andere verenigingen wordt niet uit de weg gegaan. Zo is er geholpen met de survival, met wieler evenementen en samen met andere motorclubs wordt er elk jaar een avond-vier-daagse voor motoren geoganiseert.

Leden
De Needse Motor Club heeft de laatste jaren ca 150-160 leden en donateurs.
Ook lid worden van de Needse Motor Club?

Telegram van de Koning van Jordanië
Bekijk het TELEGRAM wat door de zoon van Koning Hussein van Jordanië naar ons is gestuurd