tall image
Ontstaan NMC
Oprichting
Dat de Needse Motor Club werd opgericht was eigenlijk iets dat niet uit kon blijven.
Al in de jaren '20 en '30 waren er verknochte motorrijders in neede en omgeving, die elke zondag op het marktplein bij elkaar kwamen om een ritje te maken. In die jaren waren er meer motoren dan auto's en werd de motor meer voor het werk en het gemak gebruikt dan voor het plezier.

Na de crisis jaren en de tweede wereldoorlog begon het gebruik van de motor weer enigzins toe te nemen. Na enkele jaren was het dan zover ! Op 8 Oktober 1956 werd de Needse Motor Club opgericht, door de heren Beernink, Mol, te Vaanholt en enkele andere enthousiastelingen. In de begin jaren waren er niet alleen motoren maar ook auto's en brommers die NMC gelederen versterkten. Tijdens de toertochten werden de ritten zo gecombineerd dat de pauze bij dezelfde horeca gelegenheid was zo dat een ieder over de gemaakte rit kon verhalen.

Grootste van nederland.
In de jaren zestig was de NMC bijna één van de grootste clubs van Nederland met ruim negentig leden. De hoofd activiteiten waren oriënteringritten en veel toertochten . Later kwamen daar de betrouwbaarheidsritten (enduro's) bij. Deze enduro's zorgden altijd voor hevige strijd rondom Neede met als grootste atractie de zand en leemkuilen in de Needse berg . Ook de plaatselijke winkeliers kunnen hierover meepraten. Tijdens een van de kampioens enduro's was er op zaterdagmiddag in Neede geen enkel brood meer te krijgen.
Nationale Motor belangen verenigingen .
In het jaar 1963 werd de N.M.C. lid van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging(KNMV).Een van de twee bonden op dat moment . Sinds 1994 zijn we ook lid van het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs (LOOT) in Nederland.

Klassieke evenementen
In de zeventiger jaren onstond ook het alom bekende 'Vlearmoestreffen'. Dit internationale motor treffen wordt gehouden al vanaf 1975 en verwelkomt deelnemers uit verschillende landen. Gecombineerd met de 'Vlearmoestoer' waren er op de zaterdag middag bijna meer motorrijders in Noordijk dan inwoners.
Het zomer-programma van de NMC is al enige jaren onveranderd. Bijna alle evenementen kunnen derhalve tot de klassiekers gerekend worden.
Koning Hussein van Jordanië
Dat de NMC van ludieke acties houd mag wel blijken uit het feit dat in 1963 kontakt werd gezocht met Koning Hussein van Jordanië met het verzoek om ere-voorzitter te worden van de Needse Motor Club. Na enkele maanden kwam het verheugende bericht dat zijne Majesteit de Koning van Jordanië behaagde ere-voorzitter van onze vereniging te worden.
Met dit feit werd zelfs de landelijke pers gehaald en zo kwam Neede groots in het nieuws. De laatste brief welke naar Jordanië is gestuurd was een kondeolance kaart t.a.v. de nabestaanden van Koning Hussein. Van zijn zoon Abdullah bin Alhussein hebben wij een telegram gekregen.


De redding voor de ondergang?
Dat het niet altijd van een leijen dakje ging bleek eind jaren zestig. Het bestuur uit die jaren zag zich genoodzaakt een bijzondere vergadering uit te schrijven, met als dwingende regel dat elk lid diende te verschijnen op die bewuste vergadering. Zoniet dan zouden de leden die niet kwamen opdagen geschrapt zouden worden van de ledenlijst.
Ook gaf het bestuur te kennen dat ze wilde aftreden en als er geen nieuw bestuur geformeerd kon worden de NMC ophield te bestaan! Gelukkig waren er onder de leden die wel verschenen (47 van de 90 leden) mensen bereidt die het als nog wilden proberen om de club in stand te houden. Dat het gelukt is mogen we stellen. Want anders haden we in Oktober 1996 niet ons veertigjarige jubileum kunnen vieren.

Veiligheid
Door de jaren heen is de motorrijder zich wel meer bewust geworden van de gevaren die er zijn als verkeers deelnemer.
Dat heeft zelfs de NMC ervaren door het verongelukken van twee van haar leden.
Nu zijn er allerlei opleidingsvormen die de hobby rijder bewuster maken van en het omgaan met de motor. Ook de landelijke, provinciale en gemeenteklijke overheden werken hier graag aan mee. Zelfs de gemeente Neede steld een subsidie beschikbaar voor haar plaatselijke mototrrijders om deel te nemen aan de Gelderse Motor Vaardigheids Training (GMT).

Samenwerking
Ook de samenwerking met andere verenigingen wordt niet uit de weg gegaan. Zo wordt er geholpen met de survival, met wieler evenementen en samen met andere motorclubs wordt er elk jaar een avond-vier-daagse voor motoren geoganiseert.

NMC toen en nu
Wat de leden van toen en nu gemeen hebben is dat ze nog steeds genieten van hun motoren, elk op zijn eigen manier. Maar ook de georganiseerde bijeenkomsten worden nu , evenals vroeger zeer op prijs gesteld. Tijdens het vijfentwintigste jubileumjaar deden we mee aan de carnavals optocht met misschien wel de grootse praalwagen van dat moment. Hierop stond een gigantische motor met daaraan gekoppeld een olieboortoren. Maar door de jaren heen werden er ook vele loopgroepen tijdens carnavals optochten gevormd.

 

Leden
In het 49ste jaar (2005) heeft de Needse Motor Club 150 leden
Hiervan zijn er meer dan twintig die vijfentwintig jaar of langer lid zijn van de NMC twee zelfs al veertig jaar.
Ook lid worden van de Needse Motor Club?


Telegram van Abdullah bin Alhussein , Koning van Jordanië
Bekijk het TELEGRAM wat door de zoon van Koning Hussein van Jordanië naar ons is gestuurd. 


 
STT
STT
Calender
STT