tall image
mapsource City Navigator

mapsource City Navigator

 

Een overzicht van Mapsource City Navigator? Europe NT versies.

Jaar

Name

Version

2006

City Navigator Europe v8

8

2006

City Navigator Europe NT+ v8

8.02

2007

City Navigator Europe  NT v9

9

2008

City Navigator Europe NT 2008

10

2009

City Navigator Europe NT 2009

11

2009

City Navigator Europe 2010.1

13.1

2010

City Navigator Europe 2010.2

13.2

2010

City Navigator Europe 2010.3

13.31

2010

City Navigator Europe 2011.1

14.1

2010

City Navigator Europe 2011.2

14.2

2010

City Navigator Europe 2011.3

14.21

2011

City Navigator Europe 2011.32

14.3

2011-02

City Navigator Europe 2011.4

14.4

2011-05

City Navigator Europe 2012.1

 

Het overzicht hierboven wordt niet meer bijgehouden, garmin brengt ca. 4 keer per jaar
een update uit van haar City Navigator wegenkaarten. Een uitleg is hier te vinden.  

STT
STT
STT
Calender
STT
STT